Canal Gellivare

Canal Gellivare är en kanal för information och reklam och visas på Lapland Airport.
Inslagen presenteras i en slinga på ca 10 minuter i samband med avgång.
Kanalen startades i februari 2014.

Bokningar görs via Imega film.